O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie jabĺčko

Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume...

Na konci mesiaca september sme vyhlásili v školskom klube detí súťaž o najkrajšie jabĺčko. Deti mali priniesť najkrajšie jabĺčko, ktoré mali doma. Do súťaže sa zapojilo 46 detí, z toho bolo ocenených 23. Každý výherca bol obdarený drobnou odmenou  a všetci zúčastnení dostali malú sladkosť. Nakoniec si deti na svojich jabĺčkach pochutnali. Touto milou akciou sme si pripomenuli, aké sú pre náš organizmus  dôležité vitamíny a najmä tie, ktoré rastú v našich záhradkách.    Ing. Zuzana Mikulíková

Učíme sa navzájom

Vyhodnotenie podujatia konaného pri príležitosti MDŠK, fotografie nájdete vo fotoalbume...

  Na podujatie MDŠK sa pravidelne nielen poctivo pripravujeme, ale aj vytrvalo tešíme. Organizátormi sú obyčajne školská knihovníčka a žiacky tím, ktorého úlohou je moderovať, recitovať a usmerňovať  spolužiakov.  V minulom školskom roku sme sa popasovali s dejepisnou témou – pripomenuli sme si život a dielo M. R. Štefánika. Tento rok sme sa vyhlásenú tému rozhodli nezakotviť v dejepise,  zamerali sme sa skôr na existenciu kníh ako takých, upriamili sme pozornosť žiakov na nimi málo využívanú náučnú literatúru – zdroj poznania. Žiaci totiž pri tvorbe referátov radšej ako ozajstnú knihu využívajú internetové stránky – je to pohodlnejšie a jednoduchšie. Nie sme proti pokroku, ale našou akciou sme chceli dosiahnuť, aby žiaci zažili aj „priamy kontakt“  s knihou.  A aby nešlo iba o klasický referát a nekritické odpisovanie faktov, rozhodli sme sa vytvoriť vlastné diela, prezentáciou ktorých poučíme seba navzájom (spolužiakov jednej triedy)  i spolužiakov z ďalších tried. Produktom nášho dopoludňajšieho snaženia bola vlastná encyklopédia a leporelo.

Hradisko VALY - dejepisná exkurzia do Bojnej

Dňa 16. 10. si siedmaci a ôsmaci "oprášili" a utvrdili svoje vedomosti o Veľkej Morave. Navštívili jedno z najdôležitejších hradísk 9. stor. nachádzajúce sa neďaleko obce Bojná. Vďaka rozsiahlemu archeologickému výskumu sa našlo veľa artefaktov z oblasti každodenného života (sú umiestnené v múzeu v Bojnej), podarilo sa zrekonštruovať vstupnú bránu a pár "domčekov" - zemníc. Lokalita je výborne zmapovaná aj na niekoľkých farebných tabuliach, ktoré teoretické znalosti ukotvujú priamo v teréne.

Akí sme tvoriví...

Na mnohých vyučovacích hodinách plnia žiaci rôzne tvorivé úlohy. Šiestaci napr. na SJL ilustrovali príslovia a porekadlá, siedmaci tvorili pozdravy pre starých rodičov.

Dejepisná exkurzia

Dňa 25. 9. 2018 sme sa (deviataci a siedmaci) vybrali do Bratislavy. Po informáciách o živote, zvykoch a tradíciách židovskej komunity získaných v Múzeu židovskej kultúry sme sa  poprechádzali po nádvorí Bratislavského hradu a nadchli výhľadom nielen  na nábrežie Dunaja. Následne sme sa presunuli na hrad Devín, vypočuli sme si sprievodné slová pani lektorky a potom sme už hrad preskúmali samostatne. Dejepisnú exkurziu sme zakončili v Múzeu holokaustu v Seredi. Baraky  slúžiace za SŠ ako koncentračný pracovný tábor  sú dnes prerobené na edukačné účely a poskytujú (nielen) žiakom veľa zaujímavých informácií.

Svetový deň mlieka na školách

Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

21

Mliečko, mliečko, to je veda, bez neho sa vyrásť nedá...

Prenájom športovej haly

Riaditeľstvo ZŠ

oznamuje občanom, že z technických príčin  nie je možné prenajímať  športovú halu v mesiacoch: september - október. O zmene stavu budeme informovať prostredníctvom oznamu na webovom sídle školy. Ďakujeme za pochopenie.

Dokladovanie lístkov

Znenie oznamu v PDF formáte oznam_-_dokladovanie_listkov.pdf


Vážení rodičia,

v zmysle novej Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa ruší smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorá určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov Vám oznamujeme,

Oznam pre rodičov detí materskej školy

Nástup do materskej školy - 03. 09. 2018

Plenárne rodičovské združenie - 06. 09. 2018 o 16:00 hod.

 

Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

- prezuvky - vhodné sú klasické papučky,

- pyžamo,

- náhradné veci (v prípade, že by sa dieťa oblialo, pocikalo,...) uložené v taške  a zavesené na vešiaku v šatni - spodná bielizeň (nohavičky, slipy, tielko), tričko, tepláky, ponožky, pančuchy,

- vlhčené vreckovky,

- hygienické vreckovky - 1 balenie (10 kusov).

Rozlúčka s deviatakmi

Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

photo

Utorok 13. 11. 2018

Počet návštev: 1678421