O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Dve prvé miesta v recitovaní prózy!

Dňa 14. 3. 2018 sa v Trenčíne konalo obvodné kolo v prednese poézie a prózy. Reprezentovalo nás 5 žiakov, úspešné boli dve recitátorky - Michaela Brachtýrová (4.A) a Alica Niková (6.A), ktoré vo svojich kategóriách získali prvé miesta.  Zároveň si vybojovali postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční v obci Melčice-Lieskové  6. 4. 2018. Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

Pokračovanie projektu

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od marca 2018 pracuje na pôde školy špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Džačovská a asistentka učiteľa Jana Meravá (ich pôsobenie je súčasťou projektu "Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných žiakov v ZŠ v obci Svinná").

Konzultačný deň špeciálnej  pedagogičky pre rodičov je každý utorok, 13:30-15:30.

Termín konzultácií je možné vopred objednať na tel. č. 0902 786 215 alebo 0911 462 226.

Školské kolo v rétorike

V I. kategórii sa do súťaže zapojilo 13 žiakov 4.-6. ročníka, ich úlohou bolo zreprodukovať časť rozprávky, rozviť jej dej a dotvoriť zaujímavú pointu. Svojej úlohy sa najlepšie zhostili títo žiaci:

1. miesto: Alexandra Honeková, 6.A

2. miesto: Michaela Brachtýrová, 4.A a Jakub Gieci, 5.B

3. miesto: Daniel Ondráš, 6.A a Viktória Žáčiková, 6.A

Ďalší súťažiaci: 4.A - Patrik Kosír, 5.A - Tamara Guňovská, Tamara Murínová, Sabína Machárová, Simona Bebjaková, 5.B - Hana Ďurčová, 6.A - Sofia Detková, Alica Niková

Dejepisná olympiáda - úspešná

Dňa 15. 2. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády. Najväčší úspech dosiahla Sára Lacová (8.A), ktorá si vybojovala 1. miesto vo svojej kategórii. Získala 93 bodov zo 100!

Ostatní žiaci síce neobsadili prvé tri pozície, ale všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: Alexandra Honeková a Peter Valach (6.A), Dominika Kardošová a Frederik Vavro (9.A).

Všetkým srdečne blahoželáme a Sáre prajeme veľa síl pri zdolávaní súperov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22 3. 2018 v Trenčíne.

Prednes poézie a prózy - školské kolo

V dňoch 12.-14. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V troch kategóriách súťažilo 45 žiakov. Najlepší recitátori (zoznam víťazov) budú od RZ ocenení peknými knižkami. Žiaci, ktorí si vybojovali prvé miesta, nás 14. 3. 2018 budú reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť na tomto milom podujatí.

I. kategória

Poézia

1. miesto: Oliver Ondrek, 2.B

Poskytnutie 2%

Milí rodičia a priatelia školy,

   Rodičovské združenie pri našej Základnej škole s materskou školou vo Svinnej sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať pri rozvoji školy. Máme záujem, aby sa naše deti vzdelávali v príjemnom prostredí a aby mali k dispozícii kvalitné učebné pomôcky. Tento náš cieľ nemožno dosiahnuť bez Vašej aktívnej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Touto formou Vám preto vyslovujeme veľké poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné prostriedky.

Karneval v ŠKD

Do galérie Karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

Info pre rodičov piatakov

Milí rodičia,

ak má Vaše dieťa záujem študovať na osemročnom gymnáziu, kontaktujte, prosím, výchovnú poradkyňu (PaedDr. J. Kutišová), t. č. do zborovne 0902 786 215.

RZ pre rodičov deviatakov

Vážení rodičia,

dňa 29. 1. 2018 sa uskutoční mimoriadne RZ zamerané na problematiku výberu SŠ, duálneho vzdelávania a podávania prihlášok na SŠ. RZ bude prebiehať formou konzultačných hodín v čase 14:30 - 17:00 v 9.A.

J. Kutišová,výchovná poradkyňa

Zimné radovánky v ŠKD

Do galérie Zimné radovánky v ŠKD boli pridané fotografie.

photo

Streda 21. 3. 2018

Počet návštev: 1562428