O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Dve prvé miesta v recitovaní prózy!

  Dňa 14. 3. 2018 sa v Trenčíne konalo obvodné kolo v prednese poézie a prózy. Reprezentovalo nás 5 žiakov, úspešné boli dve recitátorky - Michaela Brachtýrová (4.A) a Alica Niková (6.A), ktoré vo svojich kategóriách získali prvé miesta.  Zároveň si vybojovali postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční v obci Melčice-Lieskové  6. 4. 2018. Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

 • Pokračovanie projektu

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od marca 2018 pracuje na pôde školy špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Džačovská a asistentka učiteľa Jana Meravá (ich pôsobenie je súčasťou projektu "Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných žiakov v ZŠ v obci Svinná").

  Konzultačný deň špeciálnej  pedagogičky pre rodičov je každý utorok, 13:30-15:30.

  Termín konzultácií je možné vopred objednať na tel. č. 0902 786 215 alebo 0911 462 226.

 • Školské kolo v rétorike

  V I. kategórii sa do súťaže zapojilo 13 žiakov 4.-6. ročníka, ich úlohou bolo zreprodukovať časť rozprávky, rozviť jej dej a dotvoriť zaujímavú pointu. Svojej úlohy sa najlepšie zhostili títo žiaci:

  1. miesto: Alexandra Honeková, 6.A

  2. miesto: Michaela Brachtýrová, 4.A a Jakub Gieci, 5.B

  3. miesto: Daniel Ondráš, 6.A a Viktória Žáčiková, 6.A

  Ďalší súťažiaci: 4.A - Patrik Kosír, 5.A - Tamara Guňovská, Tamara Murínová, Sabína Machárová, Simona Bebjaková, 5.B - Hana Ďurčová, 6.A - Sofia Detková, Alica Niková

  V II. kategórii súťažilo 7 žiakov 7.-9. ročníka. Všetci súťažiaci predviedli výborné výkony – preukázali svoju schopnosť fabulovať (tvoriť príbeh na vopred nepoznanú tému), zapojiť svoju fantáziu, spisovne a pohotovo sa vyjadrovať. Víťazi:

  1. miesto: Sára Lacová, 8.A

  2. miesto: Dominika Masárová, 8.A

  3. miesto: Ľuboš Kováčik, 7.A a Alex Zicho, 9.A

  Ďalší súťažiaci: 8.A - Dominika Hromníková a Nikola Mikušíncová, 9.A - Dominika Kardošová

  Všetkým ďakujeme za ochotu zúčastniť sa na jednej z najnáročnejších jazykovedných súťaží a víťazom srdečne blahoželáme!

 • Dejepisná olympiáda - úspešná

  Dňa 15. 2. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády. Najväčší úspech dosiahla Sára Lacová (8.A), ktorá si vybojovala 1. miesto vo svojej kategórii. Získala 93 bodov zo 100!

  Ostatní žiaci síce neobsadili prvé tri pozície, ale všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: Alexandra Honeková a Peter Valach (6.A), Dominika Kardošová a Frederik Vavro (9.A).

  Všetkým srdečne blahoželáme a Sáre prajeme veľa síl pri zdolávaní súperov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22 3. 2018 v Trenčíne.

 • Prednes poézie a prózy - školské kolo

  V dňoch 12.-14. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V troch kategóriách súťažilo 45 žiakov. Najlepší recitátori (zoznam víťazov) budú od RZ ocenení peknými knižkami. Žiaci, ktorí si vybojovali prvé miesta, nás 14. 3. 2018 budú reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť na tomto milom podujatí.

  I. kategória

  Poézia

  1. miesto: Oliver Ondrek, 2.B

  2. miesto: Jakub Hôrka, 3.B

  3. miesto: Tamara Zradulová, 2.B

  Próza

  1. miesto: Michaela Brachtýrová, 4.A

  2. miesto: Natália Mátelová, 3.B

  3. miesto: Simona Kasalová, 3.A

   

  II. kategória

  Poézia

  1. miesto: Tamara Guňovská, 5.A

  2. miesto: Dominika Valachová, 5.A

  3. miesto: Simona Bebjaková, 5.A

  Próza

  1. miesto: Alica Niková, 6.A

  2. miesto: Alexandra Honeková, 6.A

  3. miesto: Adela Mikulíková, 5.B

   

  III. kategória

  Poézia

  1. miesto: Dominika Kardošová, 9.A

  2. miesto: Dominika Masárová, 8.A

  3. miesto: Mário Varhaník, 8.A a Nina Šimnová, 8.A

  Próza

  1. miesto: Sára Lacová, 8.A

  2. miesto: Soňa Niková, 8.A

  3. miesto: Dominika Jánošíková, 9.A a Sabína Šteffeková, 7.A

 • Poskytnutie 2%

  Milí rodičia a priatelia školy,

     Rodičovské združenie pri našej Základnej škole s materskou školou vo Svinnej sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať pri rozvoji školy. Máme záujem, aby sa naše deti vzdelávali v príjemnom prostredí a aby mali k dispozícii kvalitné učebné pomôcky. Tento náš cieľ nemožno dosiahnuť bez Vašej aktívnej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Touto formou Vám preto vyslovujeme veľké poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné prostriedky.

   Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní za rok 2017 v prospech nášho rodičovského združenia. Žiadneho darcu to nestojí ani euro naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od pracujúceho daňovníka. Občan však môže rozhodnúť o poukázaný 2% z týchto daní v prospech vybraného subjektu. Ak sa teda rozhodnete pre nás, uisťujeme Vás, že získané prostriedky budú účelne použité pre rozvoj a vzdelávanie našich detí.

  Postup a tlačivá na poukázanie nájdete na stránke našej školy, v sekcii „Rodičovské združenie“ a tiež aj na oficiálnej stránke všeobecne venovanej darovaniu 2% z daní (www.rozhodni.sk) .    

                                              Ďakujeme

 • Karneval v ŠKD

  Do galérie Karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Info pre rodičov piatakov

  Milí rodičia,

  ak má Vaše dieťa záujem študovať na osemročnom gymnáziu, kontaktujte, prosím, výchovnú poradkyňu (PaedDr. J. Kutišová), t. č. do zborovne 0902 786 215.

 • RZ pre rodičov deviatakov

  Vážení rodičia,

  dňa 29. 1. 2018 sa uskutoční mimoriadne RZ zamerané na problematiku výberu SŠ, duálneho vzdelávania a podávania prihlášok na SŠ. RZ bude prebiehať formou konzultačných hodín v čase 14:30 - 17:00 v 9.A.

  J. Kutišová,výchovná poradkyňa

 • Zimné radovánky v ŠKD

  Do galérie Zimné radovánky v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko - prednes povesti

  Dňa 18. 1. 2018 sa konalo školské kolo v prednese povesti (iba III. kategória), víťazi: 1. Alica Niková (6.A), 2. Ľuboš Kováčik (7.A), 3. Alexandra Honeková (6.A).  Dňa 25. 1. 2018 nás bude Alica Niková reprezentovať na okresnom kole. Víťazom blahoželáme a Alici budeme držať palce!

 • Úspešný projekt

  logo_MSVVAS_SR.jpg           esf-a-efrr.jpg        logo_OP_ludske_zdroje.jpg

  "Naša škola bola úspešná pri získavaní finančných prostriedkov cez výzvu cez Operačný program Ľudské zdroje č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší. Projekt s názvom "Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných žiakov v ZŠ v obci Svinná" bol podporený celkovou sumou 108 414,00 €  z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a rozpočtu SR. Spolufinancovanie zo strany obce ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ vo výške 5% je v celkovej sume 5 706,00 €. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je vo výške 114 120,00 €.

  Bližšie informácie:

  Vytvaranie_podmienok_pre_uspesnost_integrovanych_ziakov_v_ZS_v_obci_Svinna.pdf

 • Asistent učiteľa

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom, že od 1. 1. 2018 pôsobí na škole asistent učiteľa Mgr. Branislav Mišák, náplňou jeho práce je pomoc IIŽ a žiakom so ŠVVP.

 • Vianočná akadémia v ZŠ

  Do galérie Vianočná akadémia v ZŠ boli pridané fotografie.

 • Mikulášska nádielka v škole

  Do galérie Mikulášska nádielka v škole boli pridané fotografie.

 • Mamičkine a babičkine dobroty

  Do galérie Mamičkine a babičkine dobroty boli pridané fotografie.

 • DOBROTY

  Srdečne Vás pozývame na druhý ročník podujatia Mamičkine a babičkine dobroty, ktoré sa bude konať pri príležitosti začínajúceho sa adventného obdobia. Podujatie sa uskutoční 6.12. 2017 (streda) v čase od 13:30 do 16:30 hod v budove ZŠ Svinná. Súčasťou bude ochutnávkasúťaž o najlepší koláč, predávať sa budú vianočné výrobky a tradičný vianočný punč. Vstupné je dobrovoľné.

  Ak máte záujem aktívne sa zapojiť a upiecť koláčik, vyplňte návratku a do konca novembra odovzdajte pani učiteľke Špánikovej alebo v riaditeľni.

   

 • Konzultácie učiteľov a rodičov

  Vážení rodičia,

  po štvrťročnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov Vás pozývame na konzultácie dňa 28.11.2017 v utorok. Čas konzultácií určuje  triedny učiteľ. Tešíme sa na stretnutie s vami.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ (pozor zmena priestorov)

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na vianočnú akadémiu, ktorú si pre Vás pripravili žiaci základnej školy. Akadémia sa uskutoční v stredu 20.decembra 2017 o 16:30 v priestoroch športovej haly. Tešíme sa na vašu účasť.

 • Prednáška o hlaholike

  Do galérie Prednáška o hlaholike boli pridané fotografie.

  Dnes sme mali na škole vzácnu návštevu - pani lektorka Šubjaková  z Hlaholskej akadémie Domu MS v Bratislave nám porozprávala o hlaholike. Následne sme spolu s ňou a s pani lektorkou Rujerovou v rámci tvorivých dielní hlaholské písmená skúšali nielen písať, ale aj modelovať z plastelíny, skladať z fazuliek, vytvárať z drôtiku... Zaujímavé bolo tiež vyskúšať si písanie brkom. Za sprostredkovanie tejto milej akcie vďačíme pani predsedníčke Marte Illešovej a členkám MOMS, ktoré sa tiež postarali o malé občerstvenie pre žiakov. Ďakujeme :-)

strana: