O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Materská škola

Materská škola

                                                          O  nás!

 

                                      Materská škola vo Svinnej je - triedna škola , je súčasťou Základnej školy s materskou školou vo Svinnej.

                        Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť. Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

                        Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria do sústavy škôl.

                        V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci prispievajú k vytvoreniu príjemného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

                        Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov )  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň  splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

                        

 

 

Desatoro pre rodičov od svojich detí

 

  1. Mamka a ocko voďte ma do škôlky pravidelne
  2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil svojich kamarátov
  3. Ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste  do 8.00 hod. u vedúcej ŠJ
  4. Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť najneskôr do 8.00 hod.
  5. Načas uhrádzajte poplatky za stravu a rodičovský príspevok
  6. Priveďte ma do škôlky do 8.00 hod. a načas ma aj vyzdvihnite do 16.00 hod.
  7. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, zúčastňujte sa brigád, rodičovských združení, pomáhajte škôlke i drobnosťami – kancelársky papier, propagačný materiál...
  8. Ak sa v škôlke ušpiním, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi.  Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň
  9. Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa ak ju pokazím alebo stratím
  10. Sladkosti, žuvačky a tvrdé cukríky do škôlky nepatria.

 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 

Tanečný krúžok - zabezpečuje lektorka Ing. Barbora Ševčíková prostredníctvom súkromnej ZUŠ  ADIA

Krúžok anglického jazyka - zabezpečuje lektorka Mgr. Veronika Selešová  prostredníctvom jazykovej školy „Wattsenglish“

Logopedická starostlivosť - zabezpečuje Mgr. Jana Beňová prostredníctvom SCŠPP Bánovce nad Bebravou