O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Dni otvorených dverí Zoznam škôl v TN kraji Podávanie prihlášok Bilingválne štúdium Osemročné gymnáziá Kontakt

Výchovné poradenstvo

Dni otvorených dverí

Milí rodičia,

na nasledujúcej stránke budú priebežne dopĺňané DOD na jednotlivých SŠ.  Návštevu DOD nahláste, prosím Vás, triednemu učiteľovi alebo výchovnej poradkyni  deň vopred.    Jana Kutišová, výchovná poradkyňa      

Kontakt: cas.bociany@gmail.com

Dni_otvorenych_dveri_na_SS.docx