O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Dni otvorených dverí Zoznam škôl v TN kraji Podávanie prihlášok Kontakt Pokyny pre deviatakov

Výchovné poradenstvo

Dni otvorených dverí

Milí rodičia,

na nasledujúcej stránke budú priebežne dopĺňané DOD na jednotlivých SŠ.  Návštevu DOD nahláste, prosím Vás, triednemu učiteľovi alebo výchovnej poradkyni  deň vopred.    Jana Kutišová, výchovná poradkyňa      

Kontakt: cas.bociany@gmail.com

SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou - 5. 12. 2016

SOŠ obchodu a služieb Jilemníckého, Trenčín - 8. 12. 2016 od 8:30 - 13:00

SOŠ Stavebná, Trenčín - 8. 12. 2016, 9. 2. 2017, 9. 3. 2017 od 8:00 - 14:00

PaSA, Trenčín - 8. 12. 2016 od 10:00 - 17:00

Športové gymnázium, Trenčín - 30. 11. 2016, 14. 12. 2016 od 11:00 - 15:00

Súkromné športové gymnázium, Trenčianske Teplice - 14. 12. 2016, 18. 1. 2017, 25. 1. 2017, 8. 2. 2017 o 17:00

Gymnázium a SOŠ, Nová Dubnica - 9. 12. 2016