O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Zmena telefónnych čísel

 

Od 1.7.2015 budú pre

Základnú školu s materskou školou Svinná

Aktuálne iba tieto telefónne čísla:

0911 462 226 Riaditeľka školy

0911 328 677 Zástupkyňa pre ZŠ

0911976703 Materská škola

0911 597 555 Ekonómka školy - účtovníčka

0911 889 305 Ekonómka školy - PAM

Riaditeľské voľno 25.11.2015
17. 11. 2015

Oznamujeme rodičom žiakov základnej školy, že dňa 25.11.2015 (streda) riaditeľka školy z organizačných dôvodov pre zabezpečenie Testovania 5 udeľuje riaditeľské voľno.

Zmeny v školskej jedálni

Nové telefónne číslo 0911 768 960

Odhlasovanie stravy najneskôr v deň stravovania len do 7:30

keramika IX-XI/2015
17. 11. 2015

Do galérie keramika IX-XI/2015 boli pridané fotografie.

Olympiáda zo slovenského jazyka
16. 11. 2015

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si každoročne merajú sily v ovládaní materinského jazyka.  Písomná časť súťaže pozostávala z testu zameraného na gramatické vedomosti a z transformácie básne Rozžehnání na list, ktorý Ľ. Štúr píše Márii Pospíšilovej. V rámci ústnej časti sa žiaci zžili s organizátormi celonárodných osláv 200. výročia narodenia Ľ. Štúra a tvorili príhovor, ktorým tieto oslavy otvoria. Variabilné úlohy OSJL boli náročné, jednotlivci zistili, čo zvládajú ľahko, a naopak, v ktorej oblasti ešte môžu svoje výkony zlepšovať.  Na základe bodového hodnotenia sme napokon určili víťazov, pričom medzi jednotlivými priečkami boli minimálne rozdiely:

keramika IX-XI/2015
12. 11. 2015

Do galérie keramika IX-XI/2015 boli pridané fotografie.

Záložka do knihy spája školy
4. 11. 2015

V 6. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách žiaci tvorili záložky klasickým i „moderným“ spôsobom. Klasická tvorba predstavovala ich výtvarné dielka na hodinách výtvarnej výchovy, etickej výchovy, svetu práce, ale aj tie, ktoré tvorili doma vo svojom voľnom čase.  Po prvýkrát sme využili aj výučbový softvér - na informatike vznikali „moderné“ záložky, ktoré sme následne vytlačili. Tento pokus bol iba experimentom, napriek tomu nás výsledné diela príjemne prekvapili. Do celkového počtu odoslaných záložiek (80) sme z nich zaradili 12 ks. Počas práce na projekte sme sa vzájomne obohacovali – žiaci i učitelia, ilustrované záložky boli spolužiakom slovne predstavené, a zároveň boli odporučené aj jednotlivé knihy, ktoré žiaci radi čítajú. Počas tvorby sme nadviazali kontakt s pridelenou ZŠ zo Svitu, navzájom sme sa povzbudzovali v tvorbe a tešili sme sa na doručené záložky, ktoré sme následne darovali žiakom I. stupňa spolu s povzbudením k čítaniu.

Vyhodnotenie zberu papiera
4. 11. 2015

Do galérie Vyhodnotenie zberu papiera boli pridané fotografie.

Výstava byliniek
4. 11. 2015

Do galérie Výstava byliniek boli pridané fotografie.

Chémia hrou

Dňa 28. 10. 2015 sa v našej škole konala Chemická show.

Chemické poznanie má význam pre osobnostný rast človeka, nielen z hľadiska praktického obsahu, ale aj odhaľovania všeobecných princípov. Na chémiu sa v posledných rokoch zabúda a je obávaným predmetom.  Cieľom tohto projektu bolo motivovať žiakov k štúdiu - ukázať im že chémia vie byť zábavná a je nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Žiaci tak mali možnosť  nadobudnúť presvedčenie o užitočnosti, teoretických poznatkov,  ako aj o praktických zručnostiach v aktívnej učebnej činnosti pri takých ukážkach, akými  boli  napr. vystreľujúca bublinková pena, horiace bubliny, dymové bubliny, sopka, výroba nechutného slizu a na záver prekvapenie - ohňostroj.    Mgr. Bakytová Alžbeta

photo

Štvrtok 26. 11. 2015

Počet návštev: 1183307