O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Keramické dielne
20. 10. 2014

Do galérie Keramické dielne boli pridané fotografie.

Tvorivé dielne z gaštanov v MŠ
18. 10. 2014

Trieda malých lienok a usilovných včielok privítala v jesenné popoludnie rodičov detí, aby spoločne strávili príjemné chvíle pri tvorivých prácach z gaštanov a ďalšieho prírodného materiálu. Výlsedky tvorivosti detí a rodičov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

V triede smelých mravčekov sa pre zvýšenú chorobnosť neuskutočnili gaštanové dielničky s rodičmi, deti však tvorili počas edukačných aktivít dňa so svojou pani učiteľkou.

Turistická vychádzka MŠ
12. 10. 2014

Do galérie Turistická vychádzka MŠ boli pridané fotografie.

ZBER PAPIERA

Vážení rodičia,

v dňoch 13-17. októbra organizujeme tradičný zber papiera. V škole v čase od 7-8:00 a po skončení vyučovania do 15:00. Papier za školu môžete odviezť aj priamo do zberných surovín a lístok priniesť svojej triednej učiteľke. 

Ďakujeme

Innwald-Wadowice-Oswiecim-Krakow-Wieliczka
29. 9. 2014

Do galérie Innwald-Wadowice-Oswiecim-Krakow-Wieliczka boli pridané fotografie.

Velehrad-Modrá-Buchlov
29. 9. 2014

Do galérie Velehrad-Modrá-Buchlov boli pridané fotografie.

Keramické dielne
26. 9. 2014

Do galérie Keramické dielne boli pridané fotografie.

Pozvánka na plenárne zasadnutie a rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne zasadnutie dňa 30.9.2014 v utorok o 16:00 na prízemí budovy základnej školy. Bezprostredne po plenárnom zasadnutí prebehnú triedne rodičovské aktívy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Velehrad-Modrá-Buchlov

Dňa 16.9.2014 sa žiaci 5.-7. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu. Cieľom ich cesty bol Velehrad - známe pútnické miesto, na ktorom si pripomenuli dôležitosť príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Spoločne si prezreli nielen katedrálu, ale aj jej podzemné priestory - tu ich pozornosť zaujala zlatá ruža, ktorú tomuto miestu daroval pápež Ján Pavol II. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka hradu Buchlov, návšteva Archeoskanzenu Modrá a  prírodného areálu Živá voda Modrá. V archeoskanzene prebiehali Dni Veľkej Moravy, t.j. výučbový program pre školy realizovaný prostredníctvom stanovíšť s interaktívnou výukou. Po trojhodinovom historickom exkurze sa všetci potešili odľahčeniu - pozorovanie rýb vo vodnom tuneli. Obdiv si získala najmä dvojmetrová vyza (v období Veľkej Moravy žijúca aj na našom území, dnes už iba v Rumunsku a Bulharsku). Spomienky na tento pekný výlet budú žiakom pripomínať nakúpené suveníry a vydarené fotografie - pár z nich si môžete pozrieť vo fotoalbume Velehrad-Modrá-Buchlov

Pinocchio v MŠ
11. 9. 2014

Činoherné predstavenie o Pinocchiovi malo u škôlkarov veľký úspech. Deti neboli len v úlohe diváka, ale mali možnosť si v ňom aj aktívne zahrať.

Do galérie Pinocchio v MŠ boli pridané fotografie.

photo

Nedeľa 26. 10. 2014

Počet návštev: 947835