O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Zápis do materskej školy pre školský rok 2016/2017

Zapis_do_Materskej_skoly_vo_Svinnej_pre_skolsky_rok_2016.docx

 

Zmena telefónnych čísel

 

Od 1.7.2015 budú pre

Základnú školu s materskou školou Svinná

Aktuálne iba tieto telefónne čísla:

0911 462 226 Riaditeľka školy

0911 328 677 Zástupkyňa pre ZŠ

0911976703 Materská škola

0911 597 555 Ekonómka školy - účtovníčka

0911 889 305 Ekonómka školy - PAM

Zmeny v školskej jedálni

Nové telefónne číslo 0911 768 960

Odhlasovanie stravy najneskôr v deň stravovania len do 7:30

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme  dievčatá 6.A zhotovili projekt o kolobehu vody v prírode. Usilovne pracovali počas hodín výtvarnej výchovy a chémie. Téma vody je aj súčasťou tematických plánov chémie. Žiaci  sa na hodinách chémie oboznámili postupne so zložením vody, rozdelením vody podľa výskytu a použitia, ako aj s významom vody pre život človeka. Jednou z možností oboznámiť sa bližšie s významom vody je aj kolobeh vody v prírode, ktorý vyobrazili na spoločnom projekte. Výsledok ich práce vidíte na obrázkoch :-)  Poďakovanie patrí p. uč. Čapistrákovej za poskytnutie výtvarných pomôcok.

keramika 3 /2016
25. 4. 2016

Do galérie keramika 3 /2016 boli pridané fotografie.

Slávik Slovenska
12. 4. 2016

Súťaž v speve ľudových piesní sa na našej škole uskutočňuje každoročne. Tento rok však bol výnimočný - s úžasom sme sledovali ako smelo pred obecenstvo predstúpili súťažiaci  z prvej kategórie. Podali vynikajúce výkony a boli za ne aj odmenení :-) Zahanbiť sa však nedali ani ostatní súťažiaci, takže porota mala skutočne veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole v Trenčíne dňa 4. 5. 2016. Výsledky školského kola:

Dobrovoľníci Červeného kríža v ZŠ
12. 4. 2016

Do galérie Dobrovoľníci Červeného kríža v ZŠ boli pridané fotografie.

Piataci v "minulosti"
12. 4. 2016

Do galérie Piataci v "minulosti" boli pridané fotografie.

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 11.4.2016 v čase od 11:00-16:00 hod v budove školy.K zápisu je potrebné priniesť  rodný list dieťaťa a 16 eur na pracovné zošity a časopis. Tešíme sa na vás.

Noc s Andersenom
2. 4. 2016

Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

photo

Štvrtok 5. 5. 2016

Počet návštev: 1253245