O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Malí a veľkí recitátori

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - súťaž v rétorike

4.3.2015

Školské kolo – I. kategória

  1. miesto:  Sára Lacová (5.A)
  2. miesto:  Martina Beláková (6.A) a Maroš Rybár (4.A)
  3. miesto: Justín Kojda (5.A) a Dominika Jánošíková (6.A)

Európa v škole

Do tejto súťaže sme sa po dlhom čase opäť zapojili. Našu školu reprezentovala výtvarná práca Karolíny Kováčovej z 8.A.

Karneval v ZŠ
5. 3. 2015

Do galérie Karneval v ZŠ boli pridané fotografie.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

... sa uskutočnilo 6. 2. a 11. 2. 2015. Malí ani veľkí recitátori sa nedali zahanbiť a predviedli výborné výkony. Obdiv poroty si získali predovšetkým  predvedenými umeleckými prejavmi, ale i  obsažnými textami. Odmenou za vynaloženú námahu im boli pochvalné slová p. učiteliek a určenie víťazov. Žiaci, ktorí sa prebojovali vo svojich kategóriách na 1. miesta, budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne dňa 4.3. 2015. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších "recitačných" úspechov.

Zápis do materskej školy vo Svinnej na školský rok 2015/2016

        https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNxwAammj84vtjjw4U7m2pYa1wEBJCD6_Qd7PZhF_v-qrT0Khs

Karneval v MŠ
15. 2. 2015

Do galérie Karneval v MŠ boli pridané fotografie.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Základná škola s materskou školou vo Svinnej, oznamuje rodičom, že zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre 

školský rok 2015/2016 sa uskutoční 10.2.2015 od 11:00hod. do 16:00hod. v budove ZŠ. K zápisu je 

potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 15€ na zošity a časopis .

Dopravné-dôležitá zmena !

Vážení rodičia detí z Ruskoviec 

v zmysle Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/2015-R, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorá určuje postup úhrady cestovných nákladov 

na dopravu žiakov Vám oznamujeme, 

že žiak, ktorý využíva na dopravu do školy autobusovú dopravu, je povinný škole

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na osobné konzultácie o žiakoch s učiteľmi v termíne 29. januára vo štvrtok od 15-16:30 hodiny. Tešíme sa na Vašu účasť.

Generálka vianočnej akadémie ZŠ
15. 1. 2015

Do galérie Generálka vianočnej akadémie ZŠ boli pridané fotografie.

photo

Piatok 6. 3. 2015

Počet návštev: 1028765