O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Lúčime sa s predškolákmi

Do fotogalérie bol pridaný nový album Lúčime sa s predškolákmi.

Deň Rodiny MŠ

Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Rodiny MŠ.

Aktivity v MŠ počas roka- jar/leto

Do fotogalérie bol pridaný nový album Aktivity v MŠ počas roka- jar/leto.

Prihlasovanie na obedy

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že od 10. 5. 2021 sú žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, automaticky nahlásení na obed. Ak niektoré dieťa nenastúpi do školy, rodič si ho vo vlastnom záujme zodpovedne a včas odhlási z obedov.

Návrat do školy od 10. 5. 2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom a žiakom, že podľa Covid - školského automatu sa okres Trenčín nachádza v červenej farbe. To znamená, že deti MŠ a žiaci 1. a 2. stupňa sa od 10. 5. 2021 vyučujú prezenčnou formou. Pri prvom nástupe do školy a MŠ je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Čestné prehlásenie sa predkladá aj v prípade, ak žiak vynechal vyučovanie viac ako 3 po sebe idúce dní /vrátane sviatkov a víkendov/. 

Cestne_prehlasenie-aktualizacia

Bezinfekčnosť žiakov ZŠ a detí MŠ od 3. 5. 2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom žiakov ZŠ a detí MŠ, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa rodičia a žiaci 2. stupňa od 3. 5. 2021 nemusia preukazovať platným negatívnym testom pri nástupe na vyučovanie. Rodič žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ predkladá len čestné prehlásenie o bezinfekčnosti /vid príloha/. Zmeny rozhodnutí budeme aktualizovať podľa Covid-automatu.

Príloha: 

Čestné_prehlásenie-aktualizácia

Život včiel, mravcov a rastlín, 2.A

Počas dištančného vyučovania sa druháci nielen vzorne pripravovali na online vyučovanie, ale tvorili aj krásne plagáty o živote včielok, mravcov a rastlín.

Vyučovanie v dňoch 3. 5. - 7. 5. 2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom a žiakom, že podľa mapy Covid školského automatu sa okres  Trenčín v dňoch 3. 5. - 7. 5. 2021 nachádza v bordovej farbe. To znamená, že prezenčne sa vyučujú deti MŠ, žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci 8. a 9. ročníka. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vyučujú distančne.

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 26. 4. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň. Deti súťažili v prednese poézie a prózy.  

Umiestnenie:     Poézia: 1. miesto: Nela Jandáková, 2. A

                                        2. miesto: Filip Brachtýr, 4. A

                                        3. miesto: Zuzana Dugová, 2. A, Alexandra Leipertová, 4. A

Pytagoriáda – okresné kolo

Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 12. 4 – 13. 4. 2021  sa konalo okresné kolo v matematickej Pytagoriáde. V súvislosti s pandemickou situáciou sa konalo netradične – online formou.

Úspešnými riešiteľmi sa stali :

Sebastián Borik  -  3.A

Jakub  Števanka -  3.A

Samuel Kašička -   4.A

Tomáš Szabo -       5.B


Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom za krásnu reprezentáciu školy.

photo

Sobota 24. 7. 2021

Počet návštev: 2654856