O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Výchovný koncert

Dňa 9.12.2022 sa žiaci našej školy preniesli do vianočného obdobia. Prišli nás navštíviť umelci z Banskej Bystrice, aby nám priniesli vianočnú náladu. V rámci výchovného koncertu sme sa dozvedeli o rôznych vianočných zvykoch nielen u nás na Slovensku, ale aj na celom svete. Počas koncertu sme si spievali vianočné piesne a koledy.

Vianočný večierok

Dňa 22.12. 2022 si žiaci 5.B zažili Štedrý deň nanečisto. Najskôr sme absolvovali malú štedrú večeru s klasickými slovenskými zvykmi, a potom sme sa obdarovali malým darčekom. Darček sme starostlivo vyberali niekoľko dní, pretože sme chceli kamaráta, či spolužiaka potešiť. Večierok sa nám vydaril a už sme sa všetci tešili, kedy tento čarovný moment zažijeme naozaj v kruhu svojich rodín.

Beseda s pani spisovateľkou

Dňa 14.12.2022 bol pre nás výnimočný deň!  Prečo? Prišla nás navštíviť najpredávanejšia a najúspešnejšia slovenská spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová. Minúty strávené s ňou boli pre nás skutočným zážitkom. Porozprávala nám o svojom živote,  tvorbe a  vyjadrila  lásku ku knihám, deťom a literatúre. V závere sme si mohli zakúpiť jej knihy, získali sme nielen podpis, fotografiu na pamiatku, ale hlavne príjemný pocit na srdiečku, že sme ju mohli stretnúť. Ďakujeme....

Oznam vedúcej ŠJ

Milí rodičia, žiaci a pedagogickí zamestnanci, od januára 2023 je v aplikácii Edupage sprístupnené elektronické odhlasovanie zo stravy. V záložke jedálny lístok si nastavte deň, na ktorý sa chcete odhlásiť zo stravovania. V pravom hornom rohu nájdete tlačidlo odhlásiť. Odhlásenie je možné uskutočnit do 7.00 hod. v daný deň.

Oznam vedúcej ŠJ

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ a detí MŠ, že od 1. 1. 2023 sa mení výška stravného nasledovne:

- deti MŠ stravná jednotka = 1,90 € / výška zálohy = 40 €/

- žiaci 1. stupňa stravná jednotka = 1,30 € /výška zálohy 30 €/

- žiaci 2. stupňa stravná jednotka = 1,50 € /výška zálohy 33 €/

Uvedená výška stravného bola stanovená Všeobecne záväzným  nariadením obce Svinná číslo 4/2022, ktoré bolo schválené dňa 15. 12. 2022. VZN bolo vydané v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Vianočné trhy 2022/2023

Dňa 16.12.2022 sa v areáli školy Svinná konali vianočné trhy. Od rána sme chystali stánky, pódium, triedili výrobky... Vystrašilo nás počasie, ale nakoniec aj to nám prialo do karát a táto nádherná akcia sa nám nadmieru vydarila.

Účasť bola obrovská a podpora zo strany rodičov a sponzorov ešte väčšia. Bolo vidno, že spolupráca školy a rodiny v našej obci ide príkladom! Preto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou podpory prispeli k tomu, aby sme spoločne prežili krásnu atmosféru blížiacich sa Vianoc. (viď. fotoalbum)

Úcta k starším 5.B

Žiaci 5.B sú členovia Dramatického krúžku. Keďže v ňom pracujú radi a tvorivo, chceli potešiť svojich starých rodičov. 10.11. 2022 ich v popoludňajších hodinách pozvali na vystúpenie do školy. Program trval síce krátko, ale piesne, tance, scénka i hra na hudobných nástrojoch vykúzlila slzičku v oku starých rodičov. Sme radi, že aj takouto formou, sme ich mohli potešiť a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.

Mgr. Martina Furdanová

Vianočná pošta 5.B

Žiaci 5.B sa presvedčili, že slovenčina môže byť aj zaujímavá a tvorivá. Spoločne sme sa učili  vypisovať adresy na pohľadnice a listy. Žiaci si zistili  adresy svojich blízkych, kúpili vianočné pohľadnice, vypísali ich a aby bolo dielo dokončené, odoslali ich aj na pošte. Starí rodičia mali veľkú radosť a deti ešte väčšiu, keď sa dozvedeli, že pohľadnice našli správneho adresáta.

Mgr. Martina Furdanová

Exkurzia Uhrovec 9. ročník

To, že v Uhrovci sa narodili dve významné osobnosti už dávno vieme, ale chceli sme toto miesto vidieť aj naživo. Tak sme sa v piatok 11.11. 2022 vybrali s našimi deviatakmi za Ľudovítom Štúrom i Alexandrom Dubčekom. Exkurzia sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa aj veľa nových informácií z ich života.

Mgr. Martina Furdanová, Mgr. Andrea Malinová

Olympiáda zo SJL 8.-9. ročník

V mesiaci október sa v našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnili žiaci 8.-9. ročníka, prebiehala v prezenčnej i online forme. Všetci naši žiaci boli úspešní riešitelia. Vyhrať však môže iba jeden, preto bolo poradie nasledovné:

  1. miesto:  Bibiána Kopecká z 9.A
  2. miesto: Magdaléna Beňová z 9.A
  3. miesto: Vanesa Lacová z 9.B

Bibiána Kopecká nás 10.11. 2022 reprezentovala na OK v Trenčíne, kde obsadila nádherné druhé miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a deviatakom želáme veľa úspechov so slovenčinou na strednej škole.

photo

Piatok 27. 1. 2023

Počet návštev: 2950227