O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Úspešný projekt

"Naša škola bola úspešná pri získavaní finančných prostriedkov cez výzvu cez Operačný program Ľudské zdroje č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší. Projekt s názvom "Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných žiakov v ZŠ v obci Svinná" bol podporený celkovou sumou 108 414,00 €  z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a rozpočtu SR. Spolufinancovanie zo strany obce ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ vo výške 5% je v celkovej sume 5 706,00 €. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je vo výške 114 120,00 €.

Asistent učiteľa

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom, že od 1. 1. 2018 pôsobí na škole asistent učiteľa Mgr. Branislav Mišák, náplňou jeho práce je pomoc IIŽ a žiakom so ŠVVP.

Vianočná akadémia v ZŠ

Do galérie Vianočná akadémia v ZŠ boli pridané fotografie.

Mikulášska nádielka v škole

Do galérie Mikulášska nádielka v škole boli pridané fotografie.

Mamičkine a babičkine dobroty

Do galérie Mamičkine a babičkine dobroty boli pridané fotografie.

DOBROTY

Srdečne Vás pozývame na druhý ročník podujatia Mamičkine a babičkine dobroty, ktoré sa bude konať pri príležitosti začínajúceho sa adventného obdobia. Podujatie sa uskutoční 6.12. 2017 (streda) v čase od 13:30 do 16:30 hod v budove ZŠ Svinná. Súčasťou bude ochutnávkasúťaž o najlepší koláč, predávať sa budú vianočné výrobky a tradičný vianočný punč. Vstupné je dobrovoľné.

Konzultácie učiteľov a rodičov

Vážení rodičia,

po štvrťročnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov Vás pozývame na konzultácie dňa 28.11.2017 v utorok. Čas konzultácií určuje  triedny učiteľ. Tešíme sa na stretnutie s vami.

VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ (pozor zmena priestorov)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na vianočnú akadémiu, ktorú si pre Vás pripravili žiaci základnej školy. Akadémia sa uskutoční v stredu 20.decembra 2017 o 16:30 v priestoroch športovej haly. Tešíme sa na vašu účasť.

Prednáška o hlaholike

Do galérie Prednáška o hlaholike boli pridané fotografie.

Dnes sme mali na škole vzácnu návštevu - pani lektorka Šubjaková  z Hlaholskej akadémie Domu MS v Bratislave nám porozprávala o hlaholike. Následne sme spolu s ňou a s pani lektorkou Rujerovou v rámci tvorivých dielní hlaholské písmená skúšali nielen písať, ale aj modelovať z plastelíny, skladať z fazuliek, vytvárať z drôtiku... Zaujímavé bolo tiež vyskúšať si písanie brkom. Za sprostredkovanie tejto milej akcie vďačíme pani predsedníčke Marte Illešovej a členkám MOMS, ktoré sa tiež postarali o malé občerstvenie pre žiakov. Ďakujeme :-)

Fotosúťaž - západ Slnka

Do galérie Fotosúťaž - západ Slnka boli pridané fotografie.

Vyhodnotenie fotosúťaže,

ktorá bola sprievodným javom k Medzinárodnému dňu školských knižníc

  • do súťaže sa zapojilo 17 žiakov z prvého a druhého stupňa,
  • víťazi boli určení hlasovaním všetkých žiakov školy:

1. miesto:  Monika Jakubíková, 7.A – 62 hlasov (vo fotoalbume siedma fotografia v poradí)

photo

Streda 17. 1. 2018

Počet návštev: 1527479