O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Božena Chudíková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Daniela Hanzlíková Zástupkyňa
Zástupca v triede: Usilovné včeličky
 
 
Mgr. Mária Kollárová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Daniel Bakyta Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 8.A
 
 
Mgr. Alžbeta Bakytová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Nikola Bérešová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Eva Hromníková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
PaedDr. Mariana Chmelárová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Andrea Jakalová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Katarína Kopecká Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Ingrid Kováčiková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
PaedDr. Jana Kutišová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Ivan Lobotka Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 3.A
 
 
Mgr. Jana Malecová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Jana Paláková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Ivana Špániková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr.Ing. Alžbeta Vozníková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Dagmar Adote Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Ing. Zuzana Mikulíková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marcela Nemcová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Alena Bieliková Učiteľka MŠ
Zástupca v triede: Malé lienky
 
 
Veronika Bondrová Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: Veselé motýliky
 
 
Júlia Hejdišová Učiteľka MŠ
Zástupca v triede: Smelí mravčekovia
 
 
Oksana Krajčírová Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: Smelí mravčekovia
 
 
Eva Lukšová Učiteľka MŠ
Zástupca v triede: Veselé motýliky
 
 
Bc. Dana Majdiaková Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: Malé lienky
 
 
Bc. Jana Pristachová Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: Usilovné včeličky

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2018

Voľné miesta na našej škole