O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Skalka a Uhliská_5.B a 6.A

  Do galérie Skalka a Uhliská_5.B a 6.A boli pridané fotografie.

 • Hodžov novinový článok

  ... je súťaž zameraná na tvorbu vlastných textov - postrehov na zvolenú tému. Tento rok sa súťažiaci mali popasovať s témou Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa.  Do súťaže sa zapojila Sára Lacová (8.A) a veľmi úspešne! Z viac ako 90 prác bolo 29 ocenených v rámci troch pásiem - zlatého, strieborného a bronzového. Sárina práca bola zaradená do strieborného pásma. Blahoželáme!

 • Dobiášov rozprávkový Trenčín

  Do galérie Dobiášov rozprávkový Trenčín boli pridané fotografie.

  V prednese rozprávok sme zožali úspechy! V I. kategórii získala Miška Brachtýrová (4.A) 1. miesto a Soňa Niková (8.A), ktorá prednášala v II. kategórii - 3. miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

 • Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo

  Do galérie Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Dejepisná exkurzia (Uhrovec, Jankov vŕšok, Cibislávka, BNB)
 • Prvý stupeň v Atlantise (Levice)

  Do galérie Prvý stupeň v Atlantise (Levice) boli pridané fotografie.

 • Turnaj v riešení krížoviek

  Do galérie Turnaj v riešení krížoviek boli pridané fotografie.

 • Deň MS

  Do galérie Deň MS boli pridané fotografie.

 • Beseda s archeologičkou (piataci)

  Do galérie Beseda s archeologičkou (piataci) boli pridané fotografie.

 • Návšteva družobnej školy v Jablúnke

  Do galérie Návšteva družobnej školy v Jablúnke boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ udeľuje dňa 15. 5. 2018 žiakom ZŠ riaditeľské voľno z dôvodu návštevy družobnej školy v Jablúnke.

 • Pokračovanie projektu

  Vážení rodičia,

  na skontaktovanie sa so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Luciou Džačovskou bola vytvorená emailová adresa: zssvinna.specpedagog@gmail.com.

 • Práce detí ŠKD

  Do galérie Práce detí ŠKD boli pridané fotografie.

 • Chémia hrou

  Deviataci pracovali na hodine chémie ako včeličky. Vo svojich projektoch sa zamerali na prírodné látky - tuky, bielkoviny, sacharidy a vitamíny, ktoré sa vyskytujú v potrave a sú pre človeka životne dôležité. Zaujímavé projekty zároveň zdobia triedu.

  Do galérie Chémia hrou boli pridané fotografie.

 • Zápis do prvého ročníka...

  ... sa uskutočnil 23. 4. 2018, bolo zapísaných 36 detí, z toho 5 detí má odklad. Zapísaní žiaci pochádzajú z obcí: Svinná, Malá Hradná, Veľká Hradná, Neporadza, Horňany, Dežerice, Ruskovce.

 • Zápis do materskej školy pre školský rok 2018/2019

                   

   

  Zapis_do_Materskej_skoly_vo_Svinnej_18-19.pdf​​​​​​​          

 • Tesáre - Škola v prírode

  Do galérie Tesáre - Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme v ZŠ

  Do galérie Deň Zeme v ZŠ boli pridané fotografie.

 • Šiestaci hrajú scénku

  Do galérie Šiestaci hrajú scénku boli pridané fotografie.

 • Tradičná návšteva piatakov v Izbe MO MS

  Do galérie Tradičná návšteva piatakov v Izbe MO MS boli pridané fotografie.

strana: