O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Úspešný projekt

  "Naša škola bola úspešná pri získavaní finančných prostriedkov cez výzvu cez Operačný program Ľudské zdroje č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší. Projekt s názvom "Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných žiakov v ZŠ v obci Svinná" bol podporený celkovou sumou 108 414,00 €  z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a rozpočtu SR. Spolufinancovanie zo strany obce ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ vo výške 5% je v celkovej sume 5 706,00 €. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je vo výške 114 120,00 €.

  Bližšie informácie:

  Vytvaranie_podmienok_pre_uspesnost_integrovanych_ziakov_v_ZS_v_obci_Svinna.pdf

 • Asistent učiteľa

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom, že od 1. 1. 2018 pôsobí na škole asistent učiteľa Mgr. Branislav Mišák, náplňou jeho práce je pomoc IIŽ a žiakom so ŠVVP.

 • Vianočná akadémia v ZŠ

  Do galérie Vianočná akadémia v ZŠ boli pridané fotografie.

 • Mikulášska nádielka v škole

  Do galérie Mikulášska nádielka v škole boli pridané fotografie.

 • Mamičkine a babičkine dobroty

  Do galérie Mamičkine a babičkine dobroty boli pridané fotografie.

 • DOBROTY

  Srdečne Vás pozývame na druhý ročník podujatia Mamičkine a babičkine dobroty, ktoré sa bude konať pri príležitosti začínajúceho sa adventného obdobia. Podujatie sa uskutoční 6.12. 2017 (streda) v čase od 13:30 do 16:30 hod v budove ZŠ Svinná. Súčasťou bude ochutnávkasúťaž o najlepší koláč, predávať sa budú vianočné výrobky a tradičný vianočný punč. Vstupné je dobrovoľné.

  Ak máte záujem aktívne sa zapojiť a upiecť koláčik, vyplňte návratku a do konca novembra odovzdajte pani učiteľke Špánikovej alebo v riaditeľni.

   

 • Konzultácie učiteľov a rodičov

  Vážení rodičia,

  po štvrťročnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov Vás pozývame na konzultácie dňa 28.11.2017 v utorok. Čas konzultácií určuje  triedny učiteľ. Tešíme sa na stretnutie s vami.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ (pozor zmena priestorov)

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na vianočnú akadémiu, ktorú si pre Vás pripravili žiaci základnej školy. Akadémia sa uskutoční v stredu 20.decembra 2017 o 16:30 v priestoroch športovej haly. Tešíme sa na vašu účasť.

 • Prednáška o hlaholike

  Do galérie Prednáška o hlaholike boli pridané fotografie.

  Dnes sme mali na škole vzácnu návštevu - pani lektorka Šubjaková  z Hlaholskej akadémie Domu MS v Bratislave nám porozprávala o hlaholike. Následne sme spolu s ňou a s pani lektorkou Rujerovou v rámci tvorivých dielní hlaholské písmená skúšali nielen písať, ale aj modelovať z plastelíny, skladať z fazuliek, vytvárať z drôtiku... Zaujímavé bolo tiež vyskúšať si písanie brkom. Za sprostredkovanie tejto milej akcie vďačíme pani predsedníčke Marte Illešovej a členkám MOMS, ktoré sa tiež postarali o malé občerstvenie pre žiakov. Ďakujeme :-)

 • Fotosúťaž - západ Slnka

  Do galérie Fotosúťaž - západ Slnka boli pridané fotografie.

  Vyhodnotenie fotosúťaže,

  ktorá bola sprievodným javom k Medzinárodnému dňu školských knižníc

  • do súťaže sa zapojilo 17 žiakov z prvého a druhého stupňa,
  • víťazi boli určení hlasovaním všetkých žiakov školy:

  1. miesto:  Monika Jakubíková, 7.A – 62 hlasov (vo fotoalbume siedma fotografia v poradí)

  2. miesto: Dominika Kardošová, 9.A – 50 hlasov (vo fotoalbume pätnásta fotografia v poradí)

  3. miesto: Ján Šteffek, 4.A – 47 hlasov (vo fotoalbume druhá fotografia v poradí)

   

  • ostatní „fotografi“:

  1.B: Karolína Žáčiková

  2.B: Tamara Zradulová

  4.A: Lucia Števanková

  6.A: Viktória Žáčiková, Alica Niková

  7.A: Tammy Vondrová, Nikola Šteffeková, Andrea Farkašová

  8.A: Sára Lacová, Michal Janírek, Soňa Niková, Dominika Hromníková, Mária Bočáková

  9.A: Matúš Struhár

  Víťazom blahoželáme a všetkým „fotografom“ ďakujeme za účasť v súťaži.

   

   

   

 • Testovanie 5

  Dňa 22. novembra sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Z organizačných dôvodov riaditeľka školy udeľuje ostatným žiakom školy Riaditeľské voľno.

 • Záložka do knihy spája školy
  25. 10. 2017

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

  V tomto školskom roku sme tvorili záložky pre ZŠ Spišský Hrhov. Zaviazali sme sa zhotoviť 60 záložiek, 30 za prvý stupeň a 30 za druhý stupeň.  Na tvorbu sme využili hodiny literárnej výchovy, výtvarnej výchovy, prácu vo výtvarnom krúžku aj v školskom klube detí.  Deti pracovali spontánne, samostatne, tvorivo. Prekvapovali svojimi nápadmi i výsledkami. Boli to príjemne prežité chvíle pre všetkých.

  Mgr. Anna Čapistráková

   

 • Výstava "nielen" byliniek
  25. 10. 2017

  Do galérie Výstava "nielen" byliniek boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň školských knižníc
  25. 10. 2017

  Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • Dňa 25. 10. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Sily si v ňom zmeralo 8 žiakov, ich súťaženie bolo rozdelené do troch častí: písomná časť – test zameraný na prácu s textom a gramatiku , písomná časť – transformácia výkladu na pracovný postup, ústna časť – príhovor pri príležitosti otvorenia futbalového turnaja. Predsedníčkou poroty bola pani zástupkyňa Božena Chudíková, členkami poroty pani učiteľky Anna Čapistráková a Jana Kutišová.  Súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. Vyhodnotenie:

  1. miesto: Sára Lacová, 8. A

  2. miesto: Dominika Kardošová, 9. A a Frederik Vavro, 9. A

  Zúčastnení žiaci: Ema Beňová, Oliver Lobotka, Alexandra Ondrášová, Mário Varhaník, 8. A  a Erika  Bročková, 9.A

  Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za ochotu zapojiť sa do súťaže a pracovať aj nad rámec svojich školských povinností.

  Sáre držíme palce, bude nás reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2017 v Trenčíne.

 • Účelové cvičenie
  19. 10. 2017

  V piatok 13. 10. 2017 sa uskutočnilo účelové cvičenie, v rámci ktorého sme si precvičili cvičný požiarny poplach. Následne nám pani policajtky porozprávali o škodlivosti návykových látok, pomocou špeciálnych okuliarov sme zistili, aká náročná je po ich požití aj obyčajná chôdza. Pán Meravý nám porozprával o mimoriadnych situáciách ohrozujúcich naše zdravie a život, a samozrejme, upozornil nás na to, ako týmto situáciám predchádzať. Napokon žiaci súťažili na rôznych stanoviskách, ktoré pre nich pripravili vyučujúci v spolupráci s DHZ. Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume Účelové cvičenie.

   

 • ŚKD - Śarkaniáda
  10. 10. 2017

  Do galérie ŚKD - Śarkaniáda, Súťaž o najkrajšie jabĺčko a Práce detí ŠKD boli pridané fotografie.

  Šarkaniáda v ŠKD

  V školskom klube detí sme vyhlásili súťaž o najkrajšieho šarkana. Každý deň na steny našej školy pribúdali nové a nové originálne - priam umelecké diela. Deti sa doma so svojimi rodičmi pokúšali vytvoriť čo najzaujímavejšieho šarkana, aby práve ten ich bol víťazný. Napokon sme vybrali až 17 naj... šarkanov a ich tvorcom sme odovzdali pekné ceny. Ale žiadny účastník šarkaniády nebol smutný, pretože drobný darček a sladkú odmenu si odniesli všetci. Ďakujeme aj rodičom, ktorí si našli čas a zapojili sa so svojimi deťmi do tejto peknej akcie.       Ing. Zuzana Mikulíková

  Vyhodnotenie:

  1. miesto – Leipertová Alexandra

  2. miesto – Žáčiková Karolína

  3. miesto – Nemec Tobias

  4. miesto – Mátel Tomáš

  5. miesto – Mokráňová Aneta

  6. miesto – Laco Nikolas

  7. miesto – Mišáková Martina

  8. miesto – Pristach Teo

  9. miesto – Kováčová Nela

  10. miesto – Ondrášová Vivien

  11. miesto – Gallo Tomáš a Gallová Karolína

  12. miesto – Čučková Laura

  13. miesto -  Hrabal Lukas                  

  14. miesto – Ježík Kristián 

  15. miesto – Minárik Michal

  16. miesto – Kovalíček Tobias

  17. miesto – Zraduová Tamara

   

 • Prvý úspech v recitácii!

  Patrí Alici Nikovej zo 6.A, ktorá si svojím podaním rozprávky O chudobnom mlynárovi vybojovala 1. miesto v regionálnom kole, a zároveň postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 18. 10. 2017 v Drienčanoch. Našu školu reprezentovala aj Dominika Masárová z 8.A recitujúca rozprávku o medovníkovom domčeku prerozprávanú Milanom Rúfusom. Aj Dominiku porota pochválila za zaujímavý prednes. Obom žiačkam ďakujeme a Alici držíme palce!

 • DOD TSK
  6. 10. 2017

  Do galérie DOD TSK boli pridané fotografie.

  Konečne sme sa dočkali vyhodnotenia súťaže "Ako vidím J. M. Hurbana ja". Plagáty a básne sme tvorili ešte v máji, tzn. v minulom školskom roku v rámci Dňa MS v našej obci, naša námaha bola vďaka MO MS zo Svinnej odmenená výletom do Beckova.

  Aj keď sme sa na oficiálnom vyhodnotení súťaže neumiestnili na výherných pozíciách, teší nás, že aj naše práce sa objavili na internete a my sme takto reprezentovali našu školu. Vyhodnotenie sa dialo v rámci DOD TSK, účasť na tejto akcii bola vlastne tiež našou odmenou.V rámci voľného pohybu po budove TSK sme si napr. zmerali sily v kvíze o kultúrnych pamiatkach na území TSK a ochutnávali sme namiešané nealko nápoje :-)

 • Dejepisná exkurzia
  6. 10. 2017

  Do galérie Dejepisná exkurzia boli pridané fotografie.

  Prvú tohtoročnú exkurziu absolvovali žiaci 6., 8. a 9. ročníka. Spoločne sme sa vybrali po stopách M. R. Štefánika - navštívili sme jeho rodný dom v Košariskách i miesto jeho odpočinku - Mohylu na Bradle. Ďalej naše kroky smerovali do Piešťan (Vojenské historické múzeum aj prechádzka centrom mesta až ku kúpeľom) a do Ducového (minivýstup na Kostolec - staré slovanské hradisko). Počasie nám veľmi neprialo, ale našu náladu to neovplyvnilo a výlet sme si vychutnali až do posledného bodu programu. Navyše sme získali pochvalu od pani sprievodkyne z Košarísk - bola nadšená naším záujmom a disciplinovaným správaním :-)

strana: