O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

  Vyhodnotenie nájdete v súbore zber_2018.xlsx


 • Bociany v zlatom pásme!

  Dňa 26. 6. 2018 sme si prevzali z rúk pani Kršákovej diplom, ktorým bola ocenená naša snaha v tvorbe školského časopisu. Vyhodnotenia na ZŠ Kubranská sa zúčastnilo 11 tímov, časopisy boli rozdelené do troch pásiem. My sme sa umiestnili v zlatom. Samozrejme, máme radosť a motiváciu do ďalšej tvorby. Podiel na našom umiestnení má jednak výborný obsah časopisu, jednak jeho farebná verzia. Ďakujeme za spoluprácu všetkým prispievateľom, čitateľom aj podporovateľom :-) redakčná rada

 • Triedny výlet do Bojnej_prváci

  Do galérie Triedny výlet do Bojnej_prváci boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik_druháci

  Do galérie Plavecký výcvik_druháci boli pridané fotografie.

 • Poľovnícka výstava v Ruskovciach

  Do galérie Poľovnícka výstava v Ruskovciach boli pridané fotografie.

 • Skalka a Uhliská_5.B a 6.A

  Do galérie Skalka a Uhliská_5.B a 6.A boli pridané fotografie.

 • Hodžov novinový článok

  ... je súťaž zameraná na tvorbu vlastných textov - postrehov na zvolenú tému. Tento rok sa súťažiaci mali popasovať s témou Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa.  Do súťaže sa zapojila Sára Lacová (8.A) a veľmi úspešne! Z viac ako 90 prác bolo 29 ocenených v rámci troch pásiem - zlatého, strieborného a bronzového. Sárina práca bola zaradená do strieborného pásma. Blahoželáme!

 • Dobiášov rozprávkový Trenčín

  Do galérie Dobiášov rozprávkový Trenčín boli pridané fotografie.

  V prednese rozprávok sme zožali úspechy! V I. kategórii získala Miška Brachtýrová (4.A) 1. miesto a Soňa Niková (8.A), ktorá prednášala v II. kategórii - 3. miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

 • Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo

  Do galérie Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Dejepisná exkurzia (Uhrovec, Jankov vŕšok, Cibislávka, BNB)
 • Prvý stupeň v Atlantise (Levice)

  Do galérie Prvý stupeň v Atlantise (Levice) boli pridané fotografie.

 • Turnaj v riešení krížoviek

  Do galérie Turnaj v riešení krížoviek boli pridané fotografie.

 • Deň MS

  Do galérie Deň MS boli pridané fotografie.

 • Beseda s archeologičkou (piataci)

  Do galérie Beseda s archeologičkou (piataci) boli pridané fotografie.

 • Návšteva družobnej školy v Jablúnke

  Do galérie Návšteva družobnej školy v Jablúnke boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ udeľuje dňa 15. 5. 2018 žiakom ZŠ riaditeľské voľno z dôvodu návštevy družobnej školy v Jablúnke.

 • Pokračovanie projektu

  Vážení rodičia,

  na skontaktovanie sa so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Luciou Džačovskou bola vytvorená emailová adresa: zssvinna.specpedagog@gmail.com.

 • Práce detí ŠKD

  Do galérie Práce detí ŠKD boli pridané fotografie.

 • Chémia hrou

  Deviataci pracovali na hodine chémie ako včeličky. Vo svojich projektoch sa zamerali na prírodné látky - tuky, bielkoviny, sacharidy a vitamíny, ktoré sa vyskytujú v potrave a sú pre človeka životne dôležité. Zaujímavé projekty zároveň zdobia triedu.

  Do galérie Chémia hrou boli pridané fotografie.

strana: