O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Dejepisná exkurzia

  Dňa 25. 9. 2018 sme sa (deviataci a siedmaci) vybrali do Bratislavy. Po informáciách o živote, zvykoch a tradíciách židovskej komunity získaných v Múzeu židovskej kultúry sme sa  poprechádzali po nádvorí Bratislavského hradu a nadchli výhľadom nielen  na nábrežie Dunaja. Následne sme sa presunuli na hrad Devín, vypočuli sme si sprievodné slová pani lektorky a potom sme už hrad preskúmali samostatne. Dejepisnú exkurziu sme zakončili v Múzeu holokaustu v Seredi. Baraky  slúžiace za SŠ ako koncentračný pracovný tábor  sú dnes prerobené na edukačné účely a poskytujú (nielen) žiakom veľa zaujímavých informácií.

 • Svetový deň mlieka na školách

  Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

  Mliečko, mliečko, to je veda, bez neho sa vyrásť nedá...

  Dňa 26.9.2018 sa naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Keďže mlieko a mliečne produkty sa významnou úlohou  podieľajú na správnom a plnohodnotnom  vývine detí, podporila nás svojimi produktmi aj firma MILSY Bánovce nad Bebravou. Žiaci si pochutnali na jogurtoch, syroch, nátierkach, tvarohu, syrovej hrudke, pareniciach, syrových korbáčikoch, oštiepkoch, ochutených mliečkach... Vydarená akcia  spríjemnila žiakom vyučovací proces prostredníctvom zážitkového učenia.

  Mgr. Martina Hlúchová

 • Prenájom športovej haly

  Riaditeľstvo ZŠ

  oznamuje občanom, že z technických príčin  nie je možné prenajímať  športovú halu v mesiacoch: september - október. O zmene stavu budeme informovať prostredníctvom oznamu na webovom sídle školy. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dokladovanie lístkov

  Znenie oznamu v PDF formáte oznam_-_dokladovanie_listkov.pdf


  Vážení rodičia,

  v zmysle novej Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa ruší smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorá určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov Vám oznamujeme,

  že žiak, ktorý má trvalý pobyt v Ruskovciach a využíva na dopravu do školy autobusovú dopravu, je povinný škole predkladať cestovné lístky, na základe ktorých mu bude dopravné vyplatené.

  Cestovné lístky  nepredkladá zákonný zástupca žiaka, ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu hromadnou dopravou za obdobie trvania takého zdravotného stavu. Namiesto nich predkladá potvrdenie od pediatra, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

  Ak naďalej pretrváva nepriaznivý stav Vášho dieťaťa, prosím doložiť horeuvedené potvrdenie od pediatra do 15.9.2018. V prípade, že takéto potvrdenie do uvedeného dátumu nedoložíte, budete musieť predkladať cestovné lístky, inak Vám dopravné vyplatené nebude.

       Cestovné lístky prosíme v časovom slede nalepiť jeden vedľa druhého na papier formátu A4 s označením mena žiaka a mesiaca, ktorého sa lístky týkajú.

  Lístky je potrebné odovzdať vždy po skončení mesiaca a vyplatené budú v obvyklých termínoch - podľa uzatvorených dohôd.

  V prípade, že žiak bude cestovať železničnou dopravou, ktorá je pre žiakov zdarma, dopravné sa vyplácať  nebude.


  V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pani ekonómku – Ing. Ondrášovú na tel. č. 0911 597 555. 

  Vo Svinnej 30.08.2018

                                                            

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Nástup do materskej školy - 03. 09. 2018

  Plenárne rodičovské združenie - 06. 09. 2018 o 16:00 hod.

   

  Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

  - prezuvky - vhodné sú klasické papučky,

  - pyžamo,

  - náhradné veci (v prípade, že by sa dieťa oblialo, pocikalo,...) uložené v taške  a zavesené na vešiaku v šatni - spodná bielizeň (nohavičky, slipy, tielko), tričko, tepláky, ponožky, pančuchy,

  - vlhčené vreckovky,

  - hygienické vreckovky - 1 balenie (10 kusov).

   

  Prosíme rodičov, aby veci dieťaťu označili jeho menom a priezviskom. Ďakujeme.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

  Vyhodnotenie nájdete v súbore zber_2018.xlsx


 • Bociany v zlatom pásme!

  Dňa 26. 6. 2018 sme si prevzali z rúk pani Kršákovej diplom, ktorým bola ocenená naša snaha v tvorbe školského časopisu. Vyhodnotenia na ZŠ Kubranská sa zúčastnilo 11 tímov, časopisy boli rozdelené do troch pásiem. My sme sa umiestnili v zlatom. Samozrejme, máme radosť a motiváciu do ďalšej tvorby. Podiel na našom umiestnení má jednak výborný obsah časopisu, jednak jeho farebná verzia. Ďakujeme za spoluprácu všetkým prispievateľom, čitateľom aj podporovateľom :-) redakčná rada

 • Triedny výlet do Bojnej_prváci

  Do galérie Triedny výlet do Bojnej_prváci boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik_druháci

  Do galérie Plavecký výcvik_druháci boli pridané fotografie.

 • Poľovnícka výstava v Ruskovciach

  Do galérie Poľovnícka výstava v Ruskovciach boli pridané fotografie.

 • Skalka a Uhliská_5.B a 6.A

  Do galérie Skalka a Uhliská_5.B a 6.A boli pridané fotografie.

 • Hodžov novinový článok

  ... je súťaž zameraná na tvorbu vlastných textov - postrehov na zvolenú tému. Tento rok sa súťažiaci mali popasovať s témou Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa.  Do súťaže sa zapojila Sára Lacová (8.A) a veľmi úspešne! Z viac ako 90 prác bolo 29 ocenených v rámci troch pásiem - zlatého, strieborného a bronzového. Sárina práca bola zaradená do strieborného pásma. Blahoželáme!

 • Dobiášov rozprávkový Trenčín

  Do galérie Dobiášov rozprávkový Trenčín boli pridané fotografie.

  V prednese rozprávok sme zožali úspechy! V I. kategórii získala Miška Brachtýrová (4.A) 1. miesto a Soňa Niková (8.A), ktorá prednášala v II. kategórii - 3. miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

 • Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo

  Do galérie Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Dejepisná exkurzia (Uhrovec, Jankov vŕšok, Cibislávka, BNB)
 • Prvý stupeň v Atlantise (Levice)

  Do galérie Prvý stupeň v Atlantise (Levice) boli pridané fotografie.

 • Turnaj v riešení krížoviek

  Do galérie Turnaj v riešení krížoviek boli pridané fotografie.

 • Deň MS

  Do galérie Deň MS boli pridané fotografie.

 • Beseda s archeologičkou (piataci)

  Do galérie Beseda s archeologičkou (piataci) boli pridané fotografie.

strana: